Begrebet ’digitale medier’ – er det et begreb?

Niels Ole Finnemann, Aarhus Universitet

Computerens historie er ikke blot en historie om voksende udbredelse og videreudvikling af en bestemt teknologi, men også og især en historie om forskellige konceptualiseringer, der igen danner baggrund for udvikling af maskiner baseret på forskelligartede funktionelle arkitekturer.

En hovedlinje i udviklingen får fra mainframe computeren, der blev forstået som en maskine, der tilbød en regelbestemt behandling af homogene datasæt  over de ’personlige’ computere, der blev forstået som redskaber og værktøjskasser, der kunne tilpasses skiftende anvendelsesformål frem til et begreb om netværksforbundne digitale  medier, der er karakteriseret ved en variabel funktionel arkitektur. Denne variable relation udfoldes i dag både på hardware niveau i form af et hastigt voksende repertoire af gadgets/devices  med deres specifikke funktionelle arkitektur og på softwareniveau i form af et hastigt voksende antal af softwareformater og genrer.

I lyset af denne udvikling taber de tidligere forståelser af computeren deres kraft som generel tolkningsramme af digitale medier, men  de fortsat kan have betydning som lokalt gyldige fortolkninger. Der kan således argumenteres for at udskifte begrebet om computeren som en regelbestemt maskine, der bearbejder homogene datasæt, med en forståelse af digitale medier, der er karakteriseret ved en variabel relation mellem heterogene, digitale materialer, digitale søge- og analysemetoder, samt digitale repræsentations og kommunikationsformater.

Ved at flytte vægten fra det Alan Turing i sin tid kaldte ’The universal computing machine’ over på det han kaldte ’The choice machine’ kan vi samtidig endelig indplacere de digitale medier på deres retmæssige plads i mediehistorien.