Metoder & perspektiver i digitaliseret humaniora

Metoder & perspektiver i digitaliseret humaniora

Cirka hver anden onsdag eller torsdag i forårssemestret 2013

Seminarrækken Metoder & perspektiver i digitaliseret humaniora stiller spørgsmålene: ”hvad kan digitale værktøjer gøre for humanistisk forskning?” og ”hvordan ændrer humaniora sig når dens objekter bliver digitale?”. I takt med at computere finder vej ind i alle livets områder og vi lever en større og større del af vores liv gennem computere, bliver alle humanister konfronteret med spørgsmålet om ”det digitale”. Formålet med denne seminarrække er at diskutere muligheder og udfordringer for humaniora i mødet med det digitale – enten i form af digitale objekter eller i form af digitale værktøjer. På seminarerne reflekterer en bred vifte af humanistiske forskere som bruger computerbaserede værktøjer i deres forskning og/eller udforsker digitale objekter humanistisk over disse muligheder og udfordringer. Hør blandt andet om den digitale kulturarv, om digital selvmonitorering, om digital interaktionsanalyse og om analyse af brugeradfærd på internettet.

 

Uge Dato og lokale Navn Titel
9 28.2 (to),

KUA, lok. 24.0.07

Niels Ole Finnemann (IMV, AU) Begrebet ’digitale medier’ – er det et begreb?
11 13.3 (on) Bjarki Valtysson (IKK, KU) Perpetual Beta – Challenges of Capturing Digital Flows
14 3.4 (on) Matthew Driscoll (NFI, KU)
15 11.4 (to) Mads Kullberg (IKK, KU)
17 24.4 (on.) Søren Knudsen (DIKU, KU) Interaktionen mellem menneske og computer i analysearbejdet – nu og i fremtiden
19 8.5 (on) Anders Hougaard (ISC, SDU)
21 22.5 (on.) Stine Ejsing Duun (IK, AAU)
23 6.6 (to) Dorthe Duncker (INSS, KU)

 

Alle interesserede, forskere, studerende, udviklere, journalister og andre nysgerrige er meget velkomne