Bogen om LARM-projektet er nu online. I den kan du læse om de sidste 4 års forskningen og aktiviteterne i LARM, om teknologien bag LARM.fm og om hvilke arkiver, der nu er blevet tilgængelige online vha. LARM.

Bogen kan også ses i en fysisk mere skriggrøn farve på det Kongelige Bibliotek eller ved en LARM-forsker nær dig.

God læsning.

LARM publikation

Click the screenshots for full videos.
For abstracts and bios, please visit this page.

Michele Hilmes

Sound on Screens:  The Digital Soundwork Industry and the Archive as Network

Skærmbillede 2013-12-10 kl. 13.24.07

 

Karin Bijsterveld

Archived Sound and Authenticity: Reflections on the Amsterdam Soundscape Installation and Auditory History

Skærmbillede 2013-12-10 kl. 13.32.01

 

Lev Manovich

Looking at two million Instagram images:  How visualization of big cultural data helps us to question our cultural categories.

Skærmbillede 2013-12-10 kl. 13.54.19

 

David Hendy

An Archive of Emotions: the Great War, Noise, and the Origins of the BBC

Skærmbillede 2013-12-10 kl. 13.57.48

LARM.fm som kildemateriale til historiske studier
Af Anna Manisha Storr-Hansen, cand. mag i historie

I mit speciale undersøgte jeg den journalistiske fremstilling af den kolde krigs hovedaktører i Danmarks Radio. Fokus var på Ungarnsopstanden og Suezkrisen i 1956 og på eskaleringen af Vietnamkrigen imellem 1964 og 1968. Radioudsendelser og senderplaner fra LARM.fm var blandt kildematerialet.

Meget kort opsummering af specialet: Specialet handler om de omstændigheder udlandsstoffet blev til under, debatterne om udlandsjournalistikken og om selve programmerne. Det er baseret på kilder fra DR’s arkiver ved Rigsarkivet, på Radioavisens manuskripter og på digitaliserede radioprogrammer fra LARM.fm.

Lidt længere: 1960’erne blev en brydningstid for udenrigsjournalistikken i Danmarks Radio. I kontekst af højkonjunkturen og den tiltagende stormagtsafspænding begyndte en yngre generation at indtage institutionen.


Continue reading »

TRE_Image_RadioDial

Et nyt fælleseuropæisk forskningsprojekt skal undersøge, hvordan radioen har formet os som europæere, skabt bånd til fjerne kolonier og fremmet forståelsen på tværs af nationale kulturer. Seks forskere fra Danmark deltager i projektet, der netop har modtaget 1 mio. Euro fra HERA.

Radioen har spillet en vigtig rolle i udviklingen af de nationale identiteter i Europa. Gennem nationale statsradiofonier har ellers brogede befolkninger i de europæiske lande etableret fælles kulturelle referencer og identiteter.
Men radioen har også understøttet tværnationale møder og skabt bånd mellem de enkelte lande. Lige fra tidlige forstadier til Det Europæiske Melodi Grandprix i 1920- og 30’ernes Nuites Nationales and European Concert til tidlige forsøg med grænseløs digitalradio i 1990’ernes Horizontal Radio og Rivers and Bridges har lyd gennem højtalere været med til at bringe os sammen i Europa.


Continue reading »

Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at forskningsprojektet A Century of Radio and Music in Denmark: Music Genres, Radio Genres, and Mediatisation vil få uddelt 6,4 mio. kr. fra det Frie Forskningsråd. Og dermed er det sikret, at der også vil blive forsket i radio efter LARM’s udløb. Københavns Universitet huser projektet, som vil blive ledet Morten Michelsen, lektor på Institut fra Kunst- og Kulturvidenskab.

Projektbeskrivelse: Musik har altid udgjort ca. halvdelen af DRs samlede sendeflade, men ingen har endnu systematisk undersøgt, hvad musik gør ved radio og radio ved musik. Derfor undersøger RAMUND, hvordan radio og musikliv i Danmark har påvirket hinanden i de sidste små 100 år. Musik og radio mødes i musikradio, og projektets hovedopgave er at undersøge en lang række programmer, programserier og sendeflader. En delopgave er at analysere, hvilke typer radio musikradio omfatter, og hvordan de har forandret sig historisk. Møderne mellem musik og radio sker i lyset af en række kulturelle konventioner, artefakter, praksisser og institutioner. De kan forstås som genrekulturer, et begreb der fungerer både konkret som systematiserende og generelt som rammesættende for sociale praksisser.
Continue reading »

The Royal School of Library and Information Science at the Faculty of Humanities at the University of Copenhagen invites applications for a PhD scholarship commencing 1 October 2013 or soon thereafter. The position is part of the Danish strategic research project CoSound.

CoSound is a strategic research project that focuses on methods and tools for an augmented audio experience and making the information actionable, i.e., enable users to interpret, organize, analyze, share, co-create, and facilitate story-telling and audio management. The project is led by the Technical University of Denmark – see this website for more information on the project and partners.
Continue reading »

Her er et glimrende eksempel på, hvad man kan bruge LARM.fm til. Et radiofonisk dialektkort.

500 samtaler fra “De Ringer – Vi Spiller” er plottet ind på et Danmarkskort, dér hvor lytteren ringede fra. Kortet linker direkte til udsendelserne i radioarkivet (LARM.fm), så ved at klikke på kortet får man et indblik i, hvordan der faktisk tales på forskellige steder i Danmark.

Klik på kortet herunder for at læse mere og komme videre til det interaktive kort.

Jingler på P3

19. marts 2013 | Posted by | Category: larm-news research

Torben Sangild var i P3 i søndags for at fortælle om et par af P3’s jingler. Det var i programmet “50 år med P3” – en serie om P3’s historie.

Her kan du bl.a. høre eller genhøre
– Mads & Monopolets første jingle – som ifølge Torben er mindre god.
–  Jinglen fra Kronsj – som er den, de fleste tænker på, når man siger jingler.
– “Go’ Danmark” – som undertegnede har haft på hjernen siden i søndags.

Torben Sangild kommer på kl. 11.15, dvs. i programmets 2. time. Der er desværre ikke et link til stream, men det kan downloades som podcast.

http://www.dr.dk/p3/programmer/50-ar-med-p3/

 

LARM’s sprogforsker Jacob Thøgersen var i Sproglaboratoriet i går. Han forsker bl.a. i udtalen af ‘a’ i Danmarks Radio gennem tiderne:

“Blandt kampe på det danske sprogs slagmark er den såkaldte majonæsekrig barnemad i forhold til fx ‘100-årskrigen’ om det danske ‘a’. Skal man høre, hvordan a’et har forandret sig over tid, kan man fx lytte til DRs radioaviser siden 30’erne. Men så er det alligevel ikke helt enkelt:

– De fleste siger spontant ‘kraft’, men ved godt, at når de taler i fx radioavisen skal de løfte deres a, så det bliver ‘kræft’. Sprogforsker Jakob Thøgersen undersøger sprogets forandring i medierne, og særligt i radioavisen udtaler medvirkende ‘a’ anderledes, end det bliver talt i hverdagen. 

Radioavisen kan man følge fra midt i 30’erne, men a-krigen har raset i snart 150 år.

Hør indslaget her:
http://www.dr.dk/P1/Sproglaboratoriet/Udsendelser/2013/01/31105918.htm

 

Jacob Thøgersen har skrevet en artikel om talesproget i radioavisen fra 1936 til 2006. Du kan læse den i tidsskriftet Danske Talesprog, Bind 11, side 185-214 . Selve numret skal man dog købe eller skaffe gennem sit yndlingsbibliotek.

Her er abstractet:

I Danmark udgør radioavisen et særligt ophøjet normideal for talesproget. Hvis der er ét sted det bedste talesprog findes, og skal findes, er det blandt radiovisens oplæsere. I denne artikel undersøges stiludviklinger i radioavisens talesprog fra 1939 til 2006. Fokus ligger på træk der er stilistiske variabler, snarere end træk der er udtryk for forandringer i dansk talesprog generelt. Den underliggende antagelse er at radioavisen bevæger sig fra en norm om neutralt oplæst skriftsprog til en norm om mere uformelt talesprog. Det vises bl.a. at talehastigheden er øget, at grundtonen først sænkedes og siden er steget, at pauseringen er mindre markeret som oplæst skriftsprog og at der er en højere grad af assimilation af stavelser end tidligere.