TRE_Image_RadioDial

Et nyt fælleseuropæisk forskningsprojekt skal undersøge, hvordan radioen har formet os som europæere, skabt bånd til fjerne kolonier og fremmet forståelsen på tværs af nationale kulturer. Seks forskere fra Danmark deltager i projektet, der netop har modtaget 1 mio. Euro fra HERA.

Radioen har spillet en vigtig rolle i udviklingen af de nationale identiteter i Europa. Gennem nationale statsradiofonier har ellers brogede befolkninger i de europæiske lande etableret fælles kulturelle referencer og identiteter.
Men radioen har også understøttet tværnationale møder og skabt bånd mellem de enkelte lande. Lige fra tidlige forstadier til Det Europæiske Melodi Grandprix i 1920- og 30’ernes Nuites Nationales and European Concert til tidlige forsøg med grænseløs digitalradio i 1990’ernes Horizontal Radio og Rivers and Bridges har lyd gennem højtalere været med til at bringe os sammen i Europa.


Continue reading »

   

LARM er for tiden i gang med et spændende samarbejde med Arbejdermuseet om, hvordan man på en lettere måde kan formidle og få adgang til samfundets lydkilder. Målet er, at forskere, studerende og andre interesserede skal kunne udforske også lydsiden af den danske kulturarv. Indledningsvist vil det komme til at dreje sig 14 optagelser á ca. 20 timer fra Arbejdermuseet.

På Arbejdermuseets hjemmeside kan du læse mere om pilotprojektet og høre et par eksempler på optagelser. Du kan høre Statsminister Hans Hedtofts Nytårstale fra 1954 og klip fra kommunist Villy Fuglsang og maskinarbejder Lauritz Hansens erindringer.

P1-programmet, De hemmelige arkiver, kan du fra 18.45 høre mere om museets arkiv af flere tusind timers lydoptagelser.

Vi regner med, at alle optagelserne vil være tilgængelige på LARM.fm inden sommerferien.

Red. Erik Granly Jensen, Jacob Kreutzfeldt, Morten Michelsen og Erik Svendsen

På trods af utallige rygter om radiomediets snarlige bortgang lever både radioen og radioforskningen i bedste velgående. Behovet for rent auditive medieformer synes ikke at forsvinde, snarere står lydmediernes bidrag til den moderne kultur stadigt skarpere. Radioverdener. Auditiv kultur, historie og arkiver ønsker at dække både spændvidden af og dybden i den aktuelle kulturhistoriske radioforskning og adresserer en række metodiske udfordringer i mødet med ufuldstændige, vanskeligt tilgængelige og sparsomt beskrevne, digitale lydarkiver.


Continue reading »

Pressemeddelelse

15. december 2012 | Posted by | Category: about-larm larm-news news

Studerende og forskere får adgang til radiokulturarven

Fra 30. november får alle landets forskere og studerende adgang til foreløbig 775.897 digitaliserede radioudsendelser fra DR. Det giver nye muligheder i undervisningen og forskningen, hvor de digitale arkiver kan skabe ny viden om blandt andet dansk sprog, musik og historie. Lige nu er der fx en studerende, der researcher til et speciale om radioens fremstilling af den kolde krig.

– Vi har nu komplette digitaliserede arkiver af alle udsendelser fra 1984 og frem. Når vi går længere tilbage, er arkivet ikke komplet. Ambitionen er at få digitaliseret så mange af DR’s arkiverede radioudsendelser som overhovedet muligt, så forskere og studerende kan streame dem fra webplatformen LARM.fm, siger projektleder Bente Larsen fra Københavns Universitet, som sammen med en række forskere og studerende præsenterer LARM.fm-platformen den 30. november.

Det er det nationale forskningsinfrastrukturprojekt LARM Audio Research Archive, der holder til på humaniora på Københavns Universitet, som i samarbejde med blandt andet DR har gjort de mange udsendelser tilgængelige og søgbare via web-platformen LARM.fm. Alle forskere og studerende på landets videregående uddannelser kan få adgang til søgemaskinen, som foreløbig indeholder knap 800.000 radioudsendelser helt tilbage fra 1931 og frem til i dag.

Vigtige historiske kilder gjort tilgængelige

Continue reading »

Nu har LARM’s jingleforsker Torben Sangild også været i Kulturnyt for nylig.

http://www.dr.dk/P1/Kulturnyt/Udsendelser/2011/08/12130849.htm


I indslaget kan du høre forskellige jingler og kommentarer til dem.

Vi kommer omkring :
– Radioavisens jingler gennem tiderne, og hvordan man kan høre monopolbruddet
– Harddiskens skiller (som er god)
– Kulturkontorets gamle jingle (som ikke er vellykket)
– Sproglaboratoriets (som er sjov)
– Kulturnyts egen jingle (som er professionel og slidstærk).

Indslaget starter 10 minutter inde.