The last month we have focussed on two main activities: 1) a joint seminar with the archive at DR, where we discussed metadata both the potential of the exisiting metadata and metadata schema at DR as well as the vision for LARM metadata and annotations, and 2) a survey of the information needs of scholars working with audiotory materials – with the other WP5s as respondents. A new seminar with DR is being planned, and most survey replies are in – we are currently chasing up the last missing respondents.

1. Status i forhold til projektplan:
Projektplanen skal revideres. Vi kan ikke gøre det før vi er kommet videre med planlægningen sammen med DR koncernindkøb.

2.Central problemstilling lige nu:
Vi har haft første møde med DR koncernindkøb, som skal guide os igennem udbudsprocessen. Vi har besluttet os for at gå videre med et SKI-indkøb. Dvs. at vi køber den aftalte digitalisering af de hvide programmer af én af de 7 leverandører som har indgået en rammeaftale med SKI om at levere produktet “Scanning af arkiver”. SKI rammeaftaler HAR været i EU-udbud, og vi har dermed løftet vores forpligtelse til at lave EU-udbud når vi benytter rammeaftalerne. SKI indkøb kræver stadig en del juridisk hjælp, men langt mindre end et EU-udbud. Og så går det hurtigere. Vi regner således fortsat med at kunne levere de hvide programmer i første version til sommeren 2011, men vi kan ikke være sikre før kontrakten er indgået.

3.Hvad er næste skridt – hvad sker der i nærmeste fremtid:
Vi skal have en konkret konsulent på opgaven fra DR koncernindkøb. Derefter skal vi lave et såkaldt mini-udbud, hvor vi indhenter tilbud på digitaliseringsopgaven fra de af de 7 leverandører som er interesserede. I projektgruppen skal vi bl.a. lave kravspecifikationen færdig i samarbejde med DRs indkøbskonsulent. Vi håber at kunne sende miniudbuddet i gang i januar.

Student helpers still enter data concerning programmes for first week in November in data base

Invitation seminar accepted by five researchers who are supposed to take part in the actual project.

Referat

Workshop 3 – De uhørte avantgarder. Onsdag d. 3. november kl. 10-15 i Ballerup.

Tilstede: Carl Emil Carlsen, Trine, Ane Mette Ruge, Thomas Markussen, Marie Iversen og Morten Søndergaard (forskningsleder, referent).
Afbud fra: Mogens Jacobsen, Marianne Ping Huang, Poul Rind, Barnabas Wetton.
Programmet:


Continue reading »

I WP 5.0/5.1 har arbejdet været fokuseret på at samle op på metadataworkshoppen d. 11/10 og på at komme med anbefalinger til første strategi for metadatering (oplæg præsenteres på EB 15/11). Endvidere er der nu udarbejdet et spørgeskema som vil gå ud til alle WP5.2+ om netop metadata, og der planlægges opfølgningsinterviews. Desuden er der planlagt workshop med Per Holst og DRs arkiv 19/11, hvor vi vil se nærmere på hvordan der metadateres i DR.

Endelig arbejder vi på revideret budget samt projektbeskrivelse.

vh/Birger Larsen

1. Status i forhold til projektplan:
Projektplanen skal revideres, men vi sigter stadig efter at have første runde digitalisering færdig sommeren 2011

2.Central problemstilling lige nu:
At få sat gang i indkøbsprocessen. Vi har indtil nu
Continue reading »

Hovedaktiviteten i gruppen i den forløbne tid har været afholdelsen af et seminar under titlen “Radioens Auditive Syntaks. Seminar om radioens spilleregler”


Continue reading »

Produktionsmiljøet for CHAOS er nu etableret og CHAOS er flyttet over. Hvis alle aftaler er på plads vil CHAOS 1.0 bliver åbnet for brugerne d. 1 december.

CHAOS 1.2 bliver tilgængeligt for brugerne 1 januar 2011.

Invitation til at deltage i seminar om udformning af forskningsprojekt er sendt ud til 5 musik- og medieforskere. Desuden vil tre LARM-forskere blive inviteret mhp at fungere som sparringspartnere.

Digitalisering af hvide programmer:
Vi har udarbejdet en tilpasset version af vores projektoplæg, som skal bane vejen for at få startet det formaliserede samarbejde med DR’s specialister i udbud. Når den kontakt er etableret har vi en kompetent sparringspartner som kan hjælpe os med at planlægge og gennemføre selve udbuddet.
Continue reading »