Om CHAOS

Den digitale infrastruktur og det digitale arkiv, der i 2013 vil rumme mere end en million timers lyd, er netop nu under udvikling. Det samlede system har fået navnet Cultural Heritage Archive Open System, eller ganske kort CHAOS.

Når CHAOS er færdigudviklet i medio 2012, vil det indeholde mere end 1.000.000 timers radio fra en lang række danske radiostationer, herunder hele sendefladen for P1, P2, P3 fra 1989 – 2005, lyd fra Københavns radio, SKY, 100FM, de regionale stationer, m.fl. Sendeplans data fra radiostationerne samt forskellige værktøjer til at lytte, annoterer, linke, lave playlister, med mere.

Infrastrukturen udvikles i samarbejde mellem Statsbiblioteket, DR og Forksningsnettet med hjælp fra de kommende brugere, der er centrum i det fremadrettede arbejde for at gøre lydmaterialet tilgængeligt for højere læreranstalter i Danmark. Der gives således adgang til et endnu ikke færdigt system for alle deltagere i LARM-projektet, der kan afprøve de tilgængelige funktioner. Systemet vil fortsat være under udvikling, og der kan derfor forekomme uhensigtsmæssige systemfejl og være lille driftssikkerhed. Beta-test er af stor betydning for systemets endelige udformning og udviklerne sætter stor pris på beta-testernes tålmodighed.

Hvilket indhold er tilgængeligt i beta-testen?

I den første beta-udgivelse af CHAOS er der omkring 50.000 timers radio fra Statsbiblioteket. Det består af et udpluk fra arkiverne i perioden juli 2005 og frem til marts 2010.

Her finder du:

DR kanalerne P1, P2, P3, P4-København og P4-Østjylland

Sky Radio

Radio 100FM.

Optagelserne består af en dags udsendelse på udvalgte dage. Til den første beta udgivelse er der taget udgangspunkt i dagene onsdag, fredag, lørdag og søndag i de ulige måneder. Det vil sige 4 dage om ugen i månederne januar, marts, maj, etc. frem til november.

DR gør samtidig 68000 filer af en varighed på cirka to timer tilgængelige i CHAOS.

Her finder du:

DR kanalerne P1 (21738 filer), P2 (16590 filer), P3 (29351 filer), P4 (329 filer).

Hvem har adgang og hvordan får jeg adgang?

Der er ind til videre indgået aftale med Copydan om adgang for deltagere i LARM-projektet og et begrænset antal øvrige brugere fra LARM-institutionerne. Adgangen kræver en aftale mellem din institution og WAYF-sekretariatet (LARM-WAYF-aftalen) og alle LARM-institutioner har fået de nødvendige aftalepapirer til underskrift. Når din institution har indgået LARM-WAYF-aftalen skal der oprettes brugernavne/passwords til de enkeltbrugere LARM-institutionen ønsker adgang til. Oprettelse af brugernavne og passwords håndteres af IKK.

Når du er oprettet som bruger, kan du logge ind her.

Du kan kontakte udviklerne her.

Tidsplanen fra beta-release i januar 2011 og frem mod en egentlig launch af CHAOS kan ses herunder. Tidsplan og krav til funktioner i systemet vil blive tilpasset brugerbehov og projektet i øvrigt hvorfor denne tidsplan og de funktioner i systemet der her er beskrevet er de foreløbigt planlagte som altså kan ændre sig undervejs.

CHAOS(beta)

Milepæl 2 | 1. januar 2011

250.000 timer radio m. EPG metadata

Workshop om specialiserede værktøjer i februar 2011.

Tilgængelige funktioner:

Login (WAYF)

Søgning

Browsing (kalender)

Tagging

Annotationer

Player

Streaming

Mulighed for link til materialet

Playlister

Næste milepæl vil være 1. Juli 2011. Hvor CHAOS vil indeholde ca. 350.000 timers materiale med EPG data.

Statsbiblioteket leverer fra denne dato løbende materialer fra deres daglige arkivering ind i CHAOS.

Flere funktioner, afhængig af brugernes tilbagemeldinger og fra workshop afholdt i februar.