Om LARM (DK)

LARM Audio Research Archive

LARM Audio Research Archive er et tværvidenskabeligt projekt, hvis mål er at opbygge en digital infrastruktur, som skal lette forskningsadgangen til den radiofoniske kulturarv i Danmark

LARM-projektet er et samarbejde mellem en række forsknings- og kulturinstitutioner: Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Danmarks Radio, Statsbiblioteket, Forskningsnettet, Designskolen Kolding og Danmarks Mediemuseum.

Hovedformålet med LARM-projektet er at etablere et digitalt arkiv med værktøjer og en bibliografi, der gør det muligt for forskerne at søge i og beskrive den radiofoniske kulturarvs mange optagelser. Radioen har haft en enorm betydning for danskerne, og optagelserne af radioens udsendelser udgør i dag en uvurderlig, men endnu uudnyttet kilde til danskernes kultur og historie. Det digitale arkiv vil give adgang til de mange tusinde timers nationale og lokale radioudsendelser, som er udsendt i Danmark siden 1925, og derved modnes materialet til fremtidig forskning.

Centralt i LARM-projektet er samarbejdet med landets to store lydarkiver, DR’s radioarkiv og mediesamlingen på Statsbiblioteket. Programmer fra DR’s egne arkiver udgør en delmængde af det kommende arkivs indhold. Derudover stiller Statsbiblioteket flere hundrede tusinde timers optagelser til rådighed for infrastrukturen. Målet er, at forskere og studerende ved de højere læreanstalter skal have adgang til disse lydfiler via Statsbiblioteket. De skal kunne streame lyd direkte til deres egne computere og lytte til optagelser fra det digitale arkiv, der ved projektets afslutning vil rumme mere end en million timers lyd.

Den digitale motorvej mellem lydarkivet og forskernes arbejdspladser leveres af Forskningsnettet, som også vil kunne understøtte arkivet, når det en dag udvides til at omfatte tv-programmer og andre audiovisuelle optagelser

Et nøgleord for projektet er brugerdreven innovation. Infrastrukturen og det tilhørende interface baseres på brugernes behov og udvikles i tæt samarbejde mellem teknologer, humanister og designere. Teknologien afprøves i en række testcases, hvor radioens udsendelser analyseres ud fra forskellige faglige perspektiver. Forskningsprojekterne leverer feedback til udviklerne af de digitale værktøjer, som gør det muligt at søge og beskrive lyden på både hensigtsmæssige og nybrydende måder. Humanister og teknologer arbejder desuden sammen om at udvikle digitale værktøjer til analyse af lyd samt nye formater til at formidle forskning i radioens kulturarv.

Projektet er muliggjort gennem en bevilling på 25 millioner fra den nationale pulje for infrastrukturer i 2010. Det løber frem til 30. juni 2013 og ledes af rektor Ib Poulsen, RUC, og institutleder Marianne Ping Huang, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.