Grænserne for det hørbare. Om auditives teori og æstetik

9. oktober 2013 | Posted by | Category: other-news

ved Rune Søchting

Der har igennem en årrække været en stigende interesse for det auditive, både for auditivt baserede medier og teknologier, såsom radio og fonografen, samt for de eksperimenter med lyd, som udfoldes i et voksende kunstnerisk praksisfelt på tværs af genrer. Den øgede opmærksomhed på det auditive kalder på en dybere forståelse af erfaringens lydlige dimension, og på en teoridannelse, der gør os i stand til at gribe bredden af de auditive fænomeners kulturelle og æstetiske betydning.

Igennem 5 forelæsninger tages fat i nogle af de ”store” teoretiske spørgsmål om lyd og lydlig betydning. Med udgangspunkt i centrale tekster fra det 20. Og 21.århundrede vil vi diskutere grundlæggende begreber og deres teoretiske kontekst.  Fokus vil ligge på tre hovedaspekter, hvor de forskellige teoretiske positioner sættes i spil:

– Lydens ontologi. Hvordan gør vi rede for lyd som en processuel begivenhed og samtidig som en afgrænset enhed?

– Lydens fænomenologi. Hvordan forstår vi en lyttende praksis, både som en individuel sanselig dimension og som del af en fællessanselig sammenhæng?

– Lydens æstetik: hvordan kan man tænke en lydens æstetik og hvordan afspejles dette i nutidig kunstnerisk praksis?

Undervejs vil vi endvidere høre eksempler på kunstneres arbejde med lyd.

Seminaret henvender sig til alle med interesse for en teoretisk diskussion af det auditive, auditiv kultur, lydkunst, og det hørbare som sanseligt område.

Blandt de teoretikere, der vil blive diskuteret er Roberto Casati,Jêrome Dokic, Casey O’Callaghan, Salomé Voegelin, Aden Evans, Michel Serres, Don Ihde, Jonathan Sterne, Jean-Luc Nancy, Mladen Dolar

Specifik information om litteratur til de enkelte forelæsninger vil blive fremsendt.


14.oktober Hvad er lyd? Om lydens ontologi og fysik.

28. oktober Støj og proces . Træk af en vibrationsontologi

4. november At lytte. Om lydens fænomenologi og det usynlige.

25. november Lydens æstetik.

2. december Tingenes stemmer.

 

Alle seminarer foregår kl. 14-16 i lokale 16.3.07 på Københavns Universitet Amager.

Forelæsningerne er arrangeret af LARM og Auditiv Kultur-uddannelsen på Københavns Universitets Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.

Tilmelding ved fremmøde/eller tilmelding pr. e-mail til Rune Søchting, runesoc@gmail.com.

 

Comments for this post are closed