ved Rune Søchting

Der har igennem en årrække været en stigende interesse for det auditive, både for auditivt baserede medier og teknologier, såsom radio og fonografen, samt for de eksperimenter med lyd, som udfoldes i et voksende kunstnerisk praksisfelt på tværs af genrer. Den øgede opmærksomhed på det auditive kalder på en dybere forståelse af erfaringens lydlige dimension, og på en teoridannelse, der gør os i stand til at gribe bredden af de auditive fænomeners kulturelle og æstetiske betydning.

Igennem 5 forelæsninger tages fat i nogle af de ”store” teoretiske spørgsmål om lyd og lydlig betydning. Med udgangspunkt i centrale tekster fra det 20. Og 21.århundrede vil vi diskutere grundlæggende begreber og deres teoretiske kontekst.  Fokus vil ligge på tre hovedaspekter, hvor de forskellige teoretiske positioner sættes i spil:

– Lydens ontologi. Hvordan gør vi rede for lyd som en processuel begivenhed og samtidig som en afgrænset enhed?

– Lydens fænomenologi. Hvordan forstår vi en lyttende praksis, både som en individuel sanselig dimension og som del af en fællessanselig sammenhæng?

– Lydens æstetik: hvordan kan man tænke en lydens æstetik og hvordan afspejles dette i nutidig kunstnerisk praksis?

Undervejs vil vi endvidere høre eksempler på kunstneres arbejde med lyd.
Continue reading »

LARM Audio Research Archive er blevet indstillet til Innovationsprisen på Københavns Universitet. Prisen gives til en forsker eller forskergruppe, der er ansat på KU, og som har gjort noget særligt for at bygge bro mellem universitetet og erhvervslivet. Fredag den 15. november bliver det afsløret, hvem der løber med prisen.

De indstillede er:

  • Kristian Moltke Martiny, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (HUM)
  • LARM Audio Research Archive Group (HUM)
  • Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen, Dorte Skot-Hansen, Det informationsvidenskabelige Akademi (HUM)
  • Mie Femø Nielsen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (HUM)
  • Anders Søgaard, Center for Sprogteknologi (HUM)
  • Mikkel Vedby Rasmussen and Centre for Military Studies (SAMF)
  • Barbara Ann Halkier, Institut for Plante- og Miljøvidenskab (SCIENCE)
  • Matthew S. Johnson, Kemisk Institut (SCIENCE)
  • Anders Miki Bojesen, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi (SUND)