Hvad gør musik ved radio, og hvad gør radio ved musik? – Mere radioforskning i vente.

28. juni 2013 | Posted by | Category: larm-news research

Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at forskningsprojektet A Century of Radio and Music in Denmark: Music Genres, Radio Genres, and Mediatisation vil få uddelt 6,4 mio. kr. fra det Frie Forskningsråd. Og dermed er det sikret, at der også vil blive forsket i radio efter LARM’s udløb. Københavns Universitet huser projektet, som vil blive ledet Morten Michelsen, lektor på Institut fra Kunst- og Kulturvidenskab.

Projektbeskrivelse: Musik har altid udgjort ca. halvdelen af DRs samlede sendeflade, men ingen har endnu systematisk undersøgt, hvad musik gør ved radio og radio ved musik. Derfor undersøger RAMUND, hvordan radio og musikliv i Danmark har påvirket hinanden i de sidste små 100 år. Musik og radio mødes i musikradio, og projektets hovedopgave er at undersøge en lang række programmer, programserier og sendeflader. En delopgave er at analysere, hvilke typer radio musikradio omfatter, og hvordan de har forandret sig historisk. Møderne mellem musik og radio sker i lyset af en række kulturelle konventioner, artefakter, praksisser og institutioner. De kan forstås som genrekulturer, et begreb der fungerer både konkret som systematiserende og generelt som rammesættende for sociale praksisser. I møderne er radioen er blevet stadig mere dominerende, og for at forstå dens påvirkninger undersøges flere medialiseringsprocesser, som kan blotlægge, hvordan det 20.århundredes musik og musikliv i samspil med radioen har gennemgået en lang række forandringer, der ikke mindst har udfordret selve ideen om, hvad musik er. Møderne bliver undersøgt i 11 delprojekter på et kulturteoretisk grundlag på tværs af populærmusik og klassisk musik. Så omfattende indholdsstudier af dansk radio har ikke tidligere været gennemført, og projektet vil give væsentlige bidrag til både musikkens og radioens historier samt til de teoretiske felter, der ligger bag til glæde for forskere, radiomedarbejdere og offentlighed.

Her kan du se, hvad bevillingerne ellers blev givet til: http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/hvem-har-modtaget-tilskud/2013/bevillinger-fra-det-frie-forskningsrad-kultur-og-kommunikation-juni-2012

Comments for this post are closed