Dear ladies and gentlemen,
dear colleagues,
dear friends,

We would like to draw your attention to the 1st International Conference 
of the European Sound Studies Association ESSA with the title

FUNCTIONAL SOUNDS:
AUDITORY CULTURE & SOUND CONCEPTS IN EVERYDAY LIFE

which will take place from October 4 – 6 2013 at Humboldt-Universität zu Berlin
in cooperation with the DFG research project Sound Studies Lab: Functional Sounds.

Please find the programme and the registration form on the ESSA website:
http://www.soundstudies.eu/2013conference/

We would be very happy if you could forward this announcement
to interested people within and outside academia.

Please apologise for crossposting.

With kind regards,

Morten Michelsen // Københavns Universitet/Denmark
Founding Chair of the ESSA

Holger Schulze // Humboldt-Universität zu Berlin
Founding Vice-Chair of the ESSA and
Principal Investigator of the Sound Studies Lab

Dublet’ – Værk for kirkeorgel
Sandra Boss og Jonas Olesen
Onsdag den 5. juni, kl. 20.00

Onsdag den 5. juni danner Blågårdskirken ramme for en utraditionel orgelkoncert, hvor kirkens gamle pneumatiske orgel fra 1926 forstærkes og fordobles. Jonas Olesen og Sandra Boss udforsker orglets klanglige dybder og afkroge for at skabe en ’tilstand af lyd’ i kirkerummet.

Jonas Olesen og Sandra Boss er begge elektroniske komponister og spiller her en improviseret koncert, hvor orglet møder et højtalersetup med subtilt manipulede optagelser af sig selv.

Entré: 60 kr

Koncertkirken, Blågårdsplads
http://www.koncertkirken.dk/

 

Digitale korpusser. Hvilke spørgsmål kan man stille, og hvordan får man dem besvaret?
Dorthe Duncker, INSS, KU
Torsdag den 6. juni, 14.15-16.00, KUA lokale 21.0.49

Det er ingen kunst i dag at få adgang til at søge i store digitale tekstkorpusser, men hvad kan man forvente at finde i korpusserne, og hvordan skal man bære sig ad for at finde det? Korpuslingvistikken har udviklet sig med rivende hast gennem de seneste årtier og dyrkes ikke længere kun blandt en lille kreds af specialister, men er blevet mainstream. Storstilede humanistiske infrastrukturprojekter lægger op til at alle og enhver skal kunne bygge korpusser selv, men hvad kan man overhovedet med et korpus, hvad kan man ikke, og hvad kræver det af brugeren eller selvbyggeren? Hvordan undgår humanister at ende som digitale amatører? I oplægget vil jeg diskutere hvad et korpus er, hvilke forskellige typer der findes, og hvilke overvejelser man har brug for at gøre sig, for at kunne få et fornuftigt udbytte af at bruge dem. Jeg vil give eksempler på konkrete undersøgelser og diskutere deres metoder og resultatfortolkning.

Dette er det ottende og sidste foredrag i en serie om ’metoder og perspektiver i digitaliseret humaniora’. Alle er velkomne.

Webradios historie

casestudier med DR som eksempel
————

Lokale 21.0.49
Københavns Universitet, Amager
6. juni, kl. 10-13
Med Janne Nielsen og Niels Brügger

.
Webradios historie — casestudier med DR som eksempel” er den sidste af tre foredragssessioner under hovedoverskriften ‘Radioarkiv og -forskningsinfrastruktur’ om radioarkiver og radioforskning i det 21. århunderede. Dette forårs foredragssession vil give eksempler på, hvordan webradios historie — med DR som eksempel — kan se ud, på baggrund af de arkiver og den forskningsinfrastruktur, der er til rådighed. Der er foredrag ved ph.d.-studerende Janne Nielsen og lektor Niels Brügger, begge Aarhus Universitet. Den første foredragssession (forår 2012) fokuserede på, at radio ikke længere ‘bare’ er radio, men et medie i tæt samspil med en hel mængde andre digitale medier såsom internettet, tablets og smart phones , mens den anden foredragssession (efterår 2012) diskuterede de fordringer, som de digitale radioformer stiller til arkiver og forskningsinfrastruktur.


Continue reading »

Pervasive games, snyd, kreativitet og læring

Stine Ejsing-Duun, Aalborg Universitet
Onsdag den 22. maj
KUA, lokal 21.0.49, 14.15-16.00

Pervasive games er, populært sagt, digitale spil der bryder computerens rammer og spilles i fysiske rum. Et eksempel på pervasive games er spil der udnytter mobiltelefoners gps-oplysninger som basis for spiloplevelsen. Pervasive games spilles således i hybride rum mellem ’computerens’ interface og den fysiske verden.

I den senere tid har pervasive games vundet stor udbredelse, dels fordi spilteknologierne (mobiltelefoner mm.) er blevet lettere at transportere ud i den fysiske verden, dels fordi man har anerkendt at den hybride form mellem computer og virkelighed giver nye og hidtil uprøvede muligheder for læring.

Når vi spiller i hybride rum og spilreglerne er tvetydige, gives der plads for kreative løsninger og snyd, og nye læringspotentialer opstår. Oplægget er baseret på forskning i pervasive games gennem de senere år og særligt et nyere case-studie fra en gymnasial kontekst.

Dette er det syvende af i alt otte oplæg under overskriften Metoder og teknologier i digitaliseret humaniora. Alle er velkomne.

Stephen Schwartz død

13. maj 2013 | Posted by | Category: larm-news

I fredags døde Stephen Schwartz, en passioneret radiomand, eminent montageproducent, lydfreak, menneskekender, fantast og samfundsrevser.  Stephen var gennem godt 40 år ansat i Danmarks Radio med den jobbeskrivelse, at han skulle udvikle det radiofoniske medium. En jobbeskrivelse, som han til fulde har levet op til. Vi tager hatten af for en stor radiomand og mindes ham med en interviewserie, der er blevet til gennem det seneste år, og en samling af over 100 af hans DR-udsendelser i LARM.fm.

Hør LARM Radios serie om og med Stephen Schwartz: http://larm-radio.hum.ku.dk/alarm/feed/C045CF9B-5BCC-4F98-98F9-96089947DF14

Eller dyk i arkivet og lyt til 114 af Stephen Schwartz’ produktioner: http://larm.fm/#MCM/Folder?FolderID=1332

Forsøgspersoner søges

8. maj 2013 | Posted by | Category: larm-news

Maria og Michelle skal i forbindelse med en eksamensopgave lave en brugerundersøgelse af hhv. Det Informationsvidenskabelige Akademis  og det Humanistiske biblioteks online søgegrænseflade. Til dette skal de bruge helst 5 personer (studerende) fra Københavns Universitet. Så hvis du er interesseret i at hjælpe og være forsøgperson, vil mariam_lange@yahoo.dk blive rigtig glad for en mail fra dig.

Digital Archives, Audiovisual Media and Cultural Memory
Conference, The University of Copenhagen, November 14-15, 2013
www.larm-archive.org/conference

Keynote speakers:
David Hendy, University of Sussex
Karin Bijsterveld, Maastricht University
Lev Manovich, City University of New York
Michele Hilmes, University of Wisconsin-Madison

We welcome abstracts for our open paper sessions and for panels taking place at the conference. Sub-calls for the panels can be found by following the links bellow.

Digitization enables us to meet cultural heritage artifacts and narratives in heretofore unimagined media and platforms. Accessibility to written, visual, auditory and audiovisual sources increase dramatically. But how do we wish to access and interact with cultural heritage sources in the 21st Century? This conference focuses on practices of cultural memory in the multiform meetings between users and cultural heritage. What interfaces are established between users, be they researchers or ‘ordinary’ citizens, and the archives of cultural heritage? What possibilities are opened for interaction with cultural heritage artifacts? And what methods and scientific paradigms are relevant to order and describe such immense archives.

One aspect, which seems still to have received too little treatment is the question of the auditory and audiovisually based cultural heritage’s role in the construction of historical narratives. Music, film, radio, and television have become ingrained in a nation’s cultural memory, and in many, not least, European countries, state-governed national broadcasting corporations have played and do still play a vital role in narrating and interpreting the past, not least by establishing institutional production archives which give producers access to historical material otherwise inaccessible. Such reuses of historical materials afford renegotiations of the historical past(s) by valuating the new historical materials as significant historical sources. Digitization means that such historical materials, be they broadcast or other cultural heritage artifacts, are to an increasing degree accessible outside the production environment, e.g. for research. One recurring problem is that the materials are still under the editorial control of the parent institution and accessible only for some uses to some users. This motivates a new look at the question of who has the right to circulate archived material in what forms, and thus who is allowed to narrate the past. The question is relevant at all levels, from the level of national cultural politics all the way down to the concrete definition of rights for individual users in the archive or on broadcaster’s websites.


Continue reading »