LARM.fm-launch i Århus

16. april 2013 | Posted by | Category: events larm-begivenheder

Invitation til LARM.fm-launch –
Et seminar om LARM–infrastrukturens anvendelse i forskning og undervisning

29. april 2013 , kl. 13 -16.
Peter Bøgh Andersen Auditoriet, Finlandsgade 23, Aarhus N.

I 2010 fik det nationale konsortium bag LARM en bevilling på 25 millioner til opbygning af en forskningsinfrastruktur til humanistisk forskning i den radiofoniske kulturarv. 
I dag er infrastrukturen så langt, at den kan anvendes i praksis af mange andre end de forskere, udviklere og arkivarer, der har været involveret i udviklingen af projektet.

Interfacet LARM.fm giver lige nu alle danske forskere og studerende streaming-adgang til danske radioudsendelser fra 1931 og frem til i dag. Desuden findes en bibliografi over alle tv-udsendelser, og det skyldes, at LARM.fm også er forberedt til at kunne give streamingadgang til tv, video og film.

LARM-infrastrukturen er mere end et digitalt arkiv. Det er også en platform for forsknings- og undervisningssamarbejde om audio og radio. LARM.fm giver mulighed for at samle sit eget arkiv og dele det med andre i samme forskningsprojekt eller læsegruppe. Arkivets kilder kan annoteres på timelines, man kan tilføje projektspecifikke metadata, og på sigt kan kilderne suppleres med forskellige former for dokumentation (film, tekst, billeder) via upload.

Vi vil gerne demonstrere LARM.fm og dets anvendelsemuligheder for forskere og studerende. Vi benytter desuden lejligheden til at præsentere Mediestream, som giver online og streamet adgang til flere hundrede tusinde timers udsendelser fra Statsbibliotekets unikke samling af dansk radio og tv, samt mere end 50.000 tv- og biografreklamer.

Program

13.00  Velkomst og introduktion til LARM-infrastrukturen

ved lektor Per Jauert og projektkoordinator Bente Larsen

13.15  LARM
.fm – Præsentation af LARM-brugerinterfacet

ved Andreas Røll Larsen og Peter Overgaard, DR

13.45  R
adioæstetik, historie og store samlinger

ved post.doc. Jacob Kreutzfeldt, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, KU

14.05  
Analyse af radiojingler

ved post.doc. Torben Sangild, Institut for Kunst og Kulturvidenskab; KU

14.25  Kaffe/te og login til LARM.fm

14.40  Forskning i DR’s voksenundervisning på tværs af medier og arkiver

ved PhD-stipendiat Janne Nielsen, IÆK, AU

15.00  
LARM.fm som resource og kilde I historieforskningen

ved projektkoordinator Anne Sørensen (danmarkshistorien.dk):

15.20:  Præsentation af Mediestream

ved seniorforsker Ditte Laursen og projektleder Karen Williams, SB

15.45:  Et glas vin til afslutning.

 

 Tilmelding – af hensyn til traktement: Per Jauert: pjauert@imv.au.dk

Preview: Adgang til larm.fm fås ved ansøgning på larm.fm (opret bruger)

Comments for this post are closed