Pressemeddelelse

15. december 2012 | Posted by | Category: about-larm larm-news news

Studerende og forskere får adgang til radiokulturarven

Fra 30. november får alle landets forskere og studerende adgang til foreløbig 775.897 digitaliserede radioudsendelser fra DR. Det giver nye muligheder i undervisningen og forskningen, hvor de digitale arkiver kan skabe ny viden om blandt andet dansk sprog, musik og historie. Lige nu er der fx en studerende, der researcher til et speciale om radioens fremstilling af den kolde krig.

– Vi har nu komplette digitaliserede arkiver af alle udsendelser fra 1984 og frem. Når vi går længere tilbage, er arkivet ikke komplet. Ambitionen er at få digitaliseret så mange af DR’s arkiverede radioudsendelser som overhovedet muligt, så forskere og studerende kan streame dem fra webplatformen LARM.fm, siger projektleder Bente Larsen fra Københavns Universitet, som sammen med en række forskere og studerende præsenterer LARM.fm-platformen den 30. november.

Det er det nationale forskningsinfrastrukturprojekt LARM Audio Research Archive, der holder til på humaniora på Københavns Universitet, som i samarbejde med blandt andet DR har gjort de mange udsendelser tilgængelige og søgbare via web-platformen LARM.fm. Alle forskere og studerende på landets videregående uddannelser kan få adgang til søgemaskinen, som foreløbig indeholder knap 800.000 radioudsendelser helt tilbage fra 1931 og frem til i dag.

Vigtige historiske kilder gjort tilgængelige

– Da den kolde krig var på sit højeste, var de fleste aviser partipolitiske og havde særinteresser, de skulle pleje, men Danmarks Radio havde en forpligtelse til at efterstræbe objektivitet og alsidighed.  Det er den særstatus, som gør radioen interessant for mig, når jeg skal skrive speciale om den kolde krig, fortæller historiestuderende Anna Manisha Storr-Hansen, som især leder efter radioprogrammer med omtale af den kolde krig i perioden 1956-1968.

Historieprofessor Poul Villaume fra Københavns Universitet, som er vejleder for Anna Manisha Storr-Hansen mener, det er på høje tid, at arkiverne bliver stillet til rådighed for forskerne og de studerende.

– DR’s radio- og tv-arkiver er en sand guldgrube for samtidshistorikere og andre forskere. De er en vigtig del af vores kulturarv fra det 20. århundrede, så det er vigtigt, at de kan anvendes af historikere og studerende til forskningsbrug og i undervisningen.

Ud over søgefunktionen giver LARM.fm brugerne mulighed for at samle deres egne arkiver og dele dem med andre i samme forskningsprojekt eller læsegruppe. Brugerne kan også forsyne udsendelserne med kommentarer, så andre studerende og forskere kan finde præcis det sted i fx Pressens Radioavis, hvor oplæseren nævner præsident Kennedy, eller en særlig udtale, som sprogforskere kan være interesserede i.

Kontakt

Projektleder Bente Larsen
LARM Audio Research Archive
Mobil: 51 48 93 74

Professor Poul Villaume
SAXO-Instituttet, Københavns Universitet
Mobil: 20 64 63 36

Faktabokse

OmLARM Audio Research Archive

Hovedformålet med LARM-projektet, som har været i gang siden 2010, har været at skabe en såkaldt it-infrastruktur til forskning i radiokulturarven. Den infrastruktur findes nu i form af LARM.fm, som alle studerende og forskere kan få adgang til. På længere sigt vil det også være muligt at tilgængeliggøre andre typer medier, fx tv-udsendelser, video og film via LARM.fm.

LARM-projektet er et samarbejde mellem en række forsknings- og kulturinstitutioner: Københavns, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Designskolen Kolding samt Danmarks Radio, Statsbiblioteket, Forskningsnettet (DeIC) og Danmarks Mediemuseum.  Læs mere

LARM.fm lancering

Fredag d. 30. november lanceres platformen larm.fm officielt ved et seminar, hvor en række forskere og studerende vil give smagsprøver på, hvad de kan bruge det digitale arkiv til. Læs mere og tilmeld dig

 

 

 

 

Comments for this post are closed