DR som formidler af både finkultur og hverdagskultur

13. oktober 2011 | Posted by | Category: about-larm larm-news research


Erik Svendsen er forsker på Roskilde Universitets Center. I LARM forsker han i DR’s rolle som kulturbærer. Det er et historisk anlagt studie, hvor han vil forsøge at beskrive og kortlægge, hvordan DR har formidlet kultur i perioden helt fra DR’s start i 1925 og frem til 1970. Dels undersøger det, hvordan DR har været formidler af den finkulturelle, kanoniserede kultur. Og dels hvordan hverdagskulturen og det ikke-kanoniserede har været repræsenteret.

Høj og lav
Erik Svendsen advarer mod den nemme og traditionelle opfattelse af, at DR historisk set næsten udelukkende har været videreformidler af, hvad man kunne kalde højkultur. Det er ikke kun tilfældet. DR har nemlig også været med til at formidle indtryk fra hverdagskulturen, og på den måde har public service-forpligtigelsen været med til at facettere billedet af, hvad Danmark er og var for en størrelse. DR har i det hele taget skabt og formidlet meget, og der er ikke noget entydigt billede af en prioriteringen mellem de to. DR har både kanoniseret finkulturen og bidraget til at formidle den folkelige kultur. Omend den første, den universalistiske kultur, har været eksplicit programsat, mens den relativistiske kultur har kunnet høres i reportager fra livet på gulvet, i baggården, i forsamlingshuset, på værtshuset, på gaden. Den anerkendte finkultur manifesterer sig for eksempel i kontinuerlig digtoplæsning og forfatterportrætter, og litteraturen har fx fyldt rigtig meget i radioen. Og der har været mange interviews med forfattere, som kun de færreste i dag kender eksistensen af. Men der har altså også været programmer som fx de populære Palmehave-udsendelser, hvor der blev sunget gamle evergreens.

Højre og venstre
Det er også en misforståelse, at DR altid har været de røde lejesvendes talerør. Det er oplagt, at public service- forpligtigelsen viser sig i balancegang mellem højre- og venstresynspunkter. Men det er værd at notere, at DR i 40’erne og 50’erne lagde stemme til nationalkonservative forestillinger, og i 30’erne var der foredrag om den dekadente kunst som trak på klart højreorienterede ideologier. DR har forsøgt at dele sol og vind lige, men forsigtighed og skepsis over for det moderne er rigeligt repræsenteret i programfladen i disse år. Først fra og med 60’erne tipper vægten sagte over til en mere optimistisk udlægning af den samfundsmæssige udvikling. DR bliver først farlig radio i 60’erne, samtidig med at velfærdssamfundet bliver en realitet.

Forslag til udsendelser om hverdagskultur søges
LARM-forskerne har adgang til hele DR’s arkiv, men det er svært at finde eksempler på udsendelser om hverdagslivet. Problemet er ikke, at de ikke findes, men snarere at man endnu ikke kan søge i lyd, men kun i programtitler. Forskerne har på nuværende tidspunkt adgang til de såkaldte ”hvide programmer”, listerne med udsendelsestitlerne på det der har været sendt. Udsendelser om hverdagslivet har dog sjældent titler, der er nemme at genkende. Der findes ikke en programrække, der hedder ”Reportage fra Danskernes Hverdag.”
Derfor er Erik Svendsen meget interesseret i at høre fra jer, hvis I har idéer til, hvilke programmer eller programrækker i perioden 1925-1970, der kunne rumme reportager fra hverdagslivet. Han leder efter udsendelser, der forholder sig til almindelige danskeres liv, det kunne være reportager fra dagliglivet, udsendelser med regional- eller lokalpolitik, Også udsendelser fra vest for Valby Bakke, eller hvor der ikke snakkes københavnerdansk har interesse.

Skriv til evs@ruc.dk

Comments for this post are closed