Stemmearkiver – ansatte og afviste stemmer i Danmarks Radio

20. september 2011 | Posted by | Category: about-larm larm-news research

Undervejs i undersøgelsen af stemmebrug og stemmeidealer i Danmarks Radio (radio) er phd stipendiat Anna Lawaetz faldet over to interessante stemmearkiver, der fortæller hver sin historie om Danmarks Radio. Det er henholdsvis stemmelæreren Vagn Rehlings (1914-99) stemmearkiv af spolebånd med stemmeprøver fra en bred vifte af medarbejdere ved Danmarks Radio igennem tre årtier (60’erne-80’erne) og Teater- og litteraturafdelingens skriftlige kartotek over mikrofonprøver i perioden 1925 (24) – 1956.

I det første arkiv, der blev fundet og sporet ved et tilfælde, drejer det sig primært om allerede ansatte, der er henvist til decideret stemmetræning. Men præcis hvem der er blevet henvist for hvad kræver fortsat en udredning. Om det er interne idealer i Danmarks Radio eller lytternes klager, der har forårsaget en skoling i forhold til f.eks. dialekt vil være blandt de spørgsmål, som den videre forskning forhåbentlig vil afdække .

Det skriftige stemmekartotek rummer på sine gulnede papkort en række interessante beskrivelser af arbejdssøgende skuespillere og forfatteres stemmer fra radioens fødsel og frem til midten af 50’erne. En stemme kan både være et “net lille talent”, “for dannet” og “uegnet til radioen”. Samlet set er der 5-600 optegnelser over både ansatte og afviste stemmer.

De to arkiver giver på hver deres måde et billede af stemmebrug og stemmeidealer i et historisk perspektiv. Hvilke stemmer blev valgt til – og fra? Og hvorfor skulle man forbi en stemmelærer i en given periode?

For yderligere information kontakt alawaetz@hum.ku.dk

Comments for this post are closed