Jacob Thøgersen forsker i sprogforandringer og sprogpolitik. Han er i sin søgning i DR’s arkiver stødt på en gammel udsendelse, som indeholder en mystisk besked, vi ikke kan afkode. Udsendelsen stammer fra 1944, mens Danmark var besat af Tyskland. Den 19. september kunne man i radioen høre en mand læse følgende tekst op:

Alt tydede på en opløsning af retstilstanden, og man drev Danmark frem mod bolsjeviseringen. Det lykkedes en forbryderisk underverden at vinde så megen indflydelse i det offentlige liv, at den med resultat kunne proklamere generalstrejke og andre alvorlige forbrydelser af den offentlige orden imod befolkningens sande interesser….

Teksten er længere, men det er ikke så vigtigt, at du læser den hele. Men hvis du er interesseret, kan du finde resten af den nederst i dette indlæg. Pointen er dog, at det talte budskab ikke er det eneste interessante. I baggrunden ligger nemlig en markant, bippende tone. Det viser sig, at det er morsekode, der udsender følgende besked:


Continue reading »

Nu har LARM’s jingleforsker Torben Sangild også været i Kulturnyt for nylig.

http://www.dr.dk/P1/Kulturnyt/Udsendelser/2011/08/12130849.htm


I indslaget kan du høre forskellige jingler og kommentarer til dem.

Vi kommer omkring :
– Radioavisens jingler gennem tiderne, og hvordan man kan høre monopolbruddet
– Harddiskens skiller (som er god)
– Kulturkontorets gamle jingle (som ikke er vellykket)
– Sproglaboratoriets (som er sjov)
– Kulturnyts egen jingle (som er professionel og slidstærk).

Indslaget starter 10 minutter inde.

Dear user, producer, planner, coach, funder, evaluator, lover of ‘radio in development’,
We are pleased to invite you to a morning on ‘Radio in development’.  While community radio has been used intensely as a tool in social movements all over the world since the 1940s, it has increasingly been recognized as a very powerful tool for empowerment in communities tackling social, political and economic development challenges – and found to be effective in use for celebration, preservation and further development of local culture.

Jingleforskning i medierne

9. august 2011 | Posted by | Category: uncategorized

Torben Sangild, som forsker i jingler, har flere gange i løbet af sommeren været i medierne om sin forskning. Du kan læse artiklerne herunder:

På Videnskab.dk blev det i en artikel den 22. juli sandsynliggjort, at han er verdens første jingleforsker.
http://videnskab.dk/kultur-samfund/radioavisens-jingler-afslorer-drs-historie

Videnskab.dk havde fire dage senere en artikel om, hvad Radioavisens jingler kan sige om DR’s historie.
http://videnskab.dk/kultur-samfund/radioavisens-jingler-afslorer-drs-historie

Den 22. juli blev Torben Sangild i øvrigt interviewet om sin jingleforskning til Radioavisen.